ثبت شرکت در کرج

در سال های گذشته اگر کسی قصد ثبت شرکتی را داشت باید به سازمان ثبت شرکت های استان محل سکونت خود مراجعه می کرد و فرم های مخصوص را دریافت و بعد از تکمیل مدارک و پرداخت هزینه ها آنها را به اداره ثبت تحویل می داد. اما امروزه این کار کمی آسان تر شده است و شرکت هایی برای انجام این امور ایجاد شده اند که تمامی کاراها و مراحل ثبت شرکت را انجام می دهند.

در این مقاله مراحل کامل ثبت شرکت, تعیین نوع شرکت, معرفی اصطلاحات مربوط به شرکت و انتخاب شرکا و سهامداران, میزان سرمایه و سهامداری, مجوزهای مورد نیاز و … را معرفی و بررسی می کنیم.

 

تعیین نوع شرکت

در ابتدا تمام عنوان های شرکتی را به خوبی بشناسید. سپس شرکتی که نزدیکترین و بیشترین هماهنگی با هدف ها, امکانات و شرایط و برنامه های شما را دارد انتخاب کنید.

در ایران بیشترین شرکت هایی که به ثبت می رسند شرکت های سهامی خاص, شرکت با مسئولیت محدود, شرکت تعاونی, شرکت تضامنی و سهامی عام می باشند.

 

 • شرکت با مسئولیت محدود

نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل دو نفر شریک برای ثبت آن نیاز است. معمولا افرادی که قصد ثبت شرکتی تجاری دارند این نوع شرکت را انتخاب می کنند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد. مدت زمان مسئولیت هیئت مدیره در این نوع شرکت نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه ی شرکت به گونه ای دیگر تعریف شده باشد.

 

 • شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت در کرج حداقل 3 نفر عضو لازم است. همچنین حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت تجاری مبلغ یک میلیون ریال می باشد.

وجود بازرس در این نوع شرکت الزامی است. همچنین هرکدام از سمت های مدیرعامل, رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس باید در این شرکت وجود اشته باشند.

اعتبار هیئت مدیره 2سال خورشیدی و بازرسین  سال مالی می باشد. پس از انقضا باید این مدت تمدید شود یا افراد تعویض شوند و اشخاص جدید این سمت ها را به عهده بگیرند.

 • شرکت های دانش بنیان

این نوع شرکت های از طریق فروش فناوری به درآمد و سود می رسند. اعضای تشکیل دهنده شرکت های دانش بنیان از دو نفر اعضای هیئت مدیره با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا ثبت اختراع و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند.

شرکت های دانش بنیان به مدت  سال از پرداخت مالیات, عوارض و گمرگ معاف هستند.

 

 • شرکت تضامنی

این شرکت بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. به گونه ای که اگر دارایی شرکت برای پرداخت قرض ها و تعهدات کافی نباشد هر یک از اعضا به تنهایی مسئول پرداخت تمامی تعهدات این شرکت در مقابل افراد ثالث می باشد.

 

 • شرکت مختلط سهامی

این شرکت تحت نامی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

 

 • شرکت نسبی

شرکتی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت  هر کدام از شرکا به میزان سرمایه آنها در شرکت می باشد.

 

 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

شرکت تعاونی تولید و مصرف با اهدافی هفت گانه با قید واژه تعاونی تشکیل می شود. حداقل تعداد اعضا برای تشکیل این شرکت هفت نفر با تابعیت ایرانی می باشد.

 

 

تعیین سرمایه شرکت و سهامداران

برای ثبت شرکت در کرج باید سرمایه خود را مشخص کنید. همچنین  اینکه سرمایه نقدی یا غیر نقدی است نیز باید مشخص شده باشد.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت مبلغ یک میلیون ریال می باشد.

اگر سرمایه هرکدام از شرکا و سهامداران به صورت غیر نقدی باشد لازم است نظر کارشناس رسمی دادگستری در رابطه با ارزش ملک, خودرو, ماشین آلات و… به صورت رسمی اخذ و به همراه مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

 

روند ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

تعیین نام فقط در تهران انجام می شود. شرکت هایی که در سایر شهرها ثبت می شوند برای تعیین نام به تهران معرفی می شوند.

در صورتی که روند ثبت شرکت در سایر شهرها انجام شود برای تعیین نام به تهران معرفی می شوند.

در صورتی که مدارک کامل باشد کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت می کند و به یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.

سپس  جهت تعیین باید حق الدرج آگهی به نمایندگی روابط عمومی مراجعه کرد.

اگر کارشناس اداره تشخیص دهد مجوزی از مرجعی خاص مورد نیاز است استعلام آن را مرجع مورد نظر می گیرد.

سپس متقاضی باید مبلغی را برای حق الثبت و حق الدرج آگهی به بانک و حساب معین شده واریز کند.

در مرحله بعد فیش واریزی به واحد حسابداری تحویل داده می شود. تحویل فیش های پرداختی در برگه ی تقاضا نامه درج می شود. سپس مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغیرات ارائه می گردد و امضایی با عنوان برابر بودن ثبت و سند از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می شود.

دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره می رسد.یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده ضبط  و نسخه ی دوم به متقاضی داده می شود که در شرکت نگه داری شود. این نسخه همان سند ثبت شرکت می باشد.

در آخر فرد متقاضی یک نسخه از آگهی را به واحد روابط عمومی اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه می دهد, و نسخه ی دیگر را به دفتر یک روزنامه  رسمی جمهوری اسلامی تحویل می دهد. با توجه ماده 6 نظام نامه قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده 197 قانون تجارت بعد از گذشت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت باید خلاصه شرکت نامه توسط ادره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالنتشار منتشر شود.

 

هزینه ثبت شرکت

بعد از اینکه اطلاعات مورد نیاز را در زمینه ثبت شرکت در کرج و مراحلی  که  باید انجام شود را کسب کردید می توانید هزینه های ثبت شرکت را  برآورد کنید .

در ابتدا اطمینان کافی پیدا کنید که تصمیم درستی برای ثبت شرکت گرفته اید و نوع درستی از انواع شرکت را برای ثبت انتخاب کرده اید سپس به انجام دادن مراحل ثبت شرکت بپردازید.

سپس برآورد هزینه های ثبت و افتتاح شرکت را برآورد کنید و با در نظر گرفتن بودجه تصمیم نهایی خود را بگیرید.

در ثبت شرکت معیارها  و ملاک های متفاوتی تاثیر گذار است.

به عنوان مثال اگر شرکت شما کوچک است هزینه ی روزنامه  رسمی  که قرار است ارائه دهید قیمت کمتری نسبت به هزینه روزنامه برای شرکت های بزرگ دارد.

همچنین تعداد اعضا, نوع شرکت, نوع فعالیت شرکت و… همه از عوامل تاثیرگذار در تعیین و برآورد حدود هزینه ها و قیمت می باشند.

هزینه های وکیل ثبت شرکت, آگهی های ثبتی , واریزهای قانونی و واریزهای ثبتی همه باید در برآورد هزینه ها محاسبه شوندو آنها را در نظر گرفته باشید.

 

مدارک مود نیاز برای ثبت شرکت های سهامی عام

 • ارائه و به همراه داشتن دو نسخه از اساسنامه ی شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن دو نسخه از اظهارنامه
 • ارائه و به همراه داشتن دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
 • ارائه و به همراه داشتن دو از نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره
 • ارائه و به همراه داشتن آگهی دعوت مؤسسین در روزنامه رسمی
 • ارائه و به همراه داشتن فتوکپی شناسنامه مدیران شرکت ( در اشخاص حقوقی ارائه ی  برگ نمایندگی لازم  و اجباری می باشد)
 • گواهی بانکی واریز مبلغ که حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت می باشد
 • ارائه جواز یا موافقت اصولی و کامل یا مجوز از مراجع مربوطه

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های سهامی خاص

 • ارائه و به همراه داشتن دو برگ از اظهارنامه ی شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن دو جلد از اساس نامه شرکت مربوطه
 • ارائه و به همراه داشتن دو نسخه از صورت نامه مجمع عمومی مؤسسین
 • ارائه و به همراه داشتن دو عدد از صورت جلسه هیئت مدیره شرکت با امضای مدیران
 • ارائه و به همراه داشتن کپی شناسنامه تمام اعضای هیئت مدیره سهامداران و بازرسین

که توسط دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده است

 • ارائه و به همراه داشتن کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفتر اسناد رسمی تمام  اعضای هیئت مدیره سهامداران و بازرسین
 • ارائه و به همراه داشتن گواهی پرداخت کردن حداقل 35% سرمایه ی اولیه شرکت از بانک و حسابی که به نام شرکت است
 • ارائه و به همراه داشتن تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری
 • ارائه و به همراه داشتن سند مالکیت (اگر اموال سرمایه شرکت باشند)
 • ارائه و به همراه داشتن گواهی عدم سو پیشینه کیفری تمام اعضای هیئت مدیره شرکت و بازرسان شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن اقرارنامه تمام اعضای هیئت مدیره ی شرکت مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نمی باشند و همچنین مدیر عامل در جای دیگر سمت مدیر عاملی ندارد
 • امضای وکالتنامه ی شرکت
 • ارائه و به همراه ارائه داشتن اصل قیم نامه
 • ارائه و به همراه داشتن کپی آگهی تاًسیس، روزنامه ی رسمی، فوتوکپی روزنامه ی رسمی و تمام تغییرات آن
 • حضور داشتن سهامدار خارجی و ارائه و به همراه داشتن کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن
 • ارائه و به همراه داشتن مجوزهای مربوط به فعالیت شرکت از مراجع مربوطه

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شرکت با مسئولیت محدود

 • ارائه و به همراه داشتن دو برگ از تقاضانامه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ارائه و به همراه داشتن دو برگ شرکت نامه
 • ارائه و به همراه داشتن دو نسخه از اساسنامه شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن دو رونوشت از صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیئت مدیره شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن فتوکپی شناسنامه ی کلیه شرکا و مدیران شرکت(اگر مدیراز سهامداران نباشد )
 • ارائه و به همراه داشتن مجوزهای مربوطه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های تضامنی

 • ارائه و به همراه داشتن دو برگ از تقاضانامه
 • ارائه و به همراه داشتن دو برگ از شرکت نامه
 • ارائه و به همراه داشتن دو نسخه اساسنامه ی شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن فتوکپی شناسنامه ی همه ی شرکا
 • ارائه و به همراه داشتن مجوزهای مربوطه از مراجع

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (از هر کدام چهار نسخه لازم می باشد)

 • ارائه و به همراه داشتن صورتجلسه ی تشکیل جلسه ی مجمع موًسس و همچنین اولین مجمع عمومی عادی و همچنین اسامی تمام اعضا و هیئت مدیره ی انتخاب شده و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی شرکت و
  دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی
 • ارائه و به همراه داشتن درخواست کتبی ثبت شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن طرح پیشنهادی شرکت و ارائه ی مجوزهای وزارت تعاون
 • ارائه و به همراه داشتن رسید پرداخت هزینه ی لازم التاًدیه ی سرمایه شرکت بر طبق اساسنامه شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن دعوت نامه ی تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(بنا به بند 2 ماده ی 32)
 • ارائه و به همراه داشتن موافقت نامه ی تشکیل شرکت (بر طبق تبصره ی ماده ی 51)
 • ارائه و به همراه داشتن مجوزهای ثبت شرکت (بر طبق بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

 

 

بعد از ثبت شرکت تعاونی هیئت مدیره شرکت تعاونی باید ابتدا از اداره صنعت, معدن  و تعاون پروانه ی تاسیس دریافت نمایند. شرکت می تواند بعد از دریافت پروانه فعالیت خود را آغاز کند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس شرکت:
الف) ارائه و به همراه داشتن کپی تمام مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده
ب) ارائه و به همراه داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ گردیده
ج) ارائه و به همراه داشتن تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مختلط سهامی

 • ارائه و به همراه داشتن یک نسخه از شرکت نامه
 • ارائه و به همراه داشتن یک نسخه از اساسنامه ی شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن مشخصات مدیر یا مدیران شرکت
 • ارائه و به همراه داشتن نوشته ای با امضای مدیر شرکت برای تعهد در پرداخت تمام سرمایه واقعی و یا حداقل یک سوم سرمایه
 • ارائه و به همراه داشتن سوابق مکتوب از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور
 • ارائه و به همراه داشتن نوشته ای با امضای مدیر شرکت برای تعهد در پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 • ارائه و به همراه داشتن یک نسخه از شرکت نامه
 • ارائه و به همراه داشتن یک نسخه از اساسنامه
 • ارائه و به همراه داشتن نام شرکت و یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

 

در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 • حتما نام شرکت که با عبارت شرکت مختلط و با قید حداقل نام یکی از شرکا ضامن
 • تنظیم شرکتنامه برای ایجاد شرکت الزامی می باشد
 • تمامی روابط شرکا باید طبق اساس نامه و شرکت نامه باشد
 • اداره کردن شرکت با شرکاء ضامن است و مسئولیت آن ها همانی می باشد که در شرکت های تضامنی تصویب شده است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

 • ارائه و به همراه داشتن یک نسخه از شرکت نامه
 • ارائه و به همراه داشتن یک نسخه ی از اساسنامه

 

برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات را در نظر داشته باشید
 • قوانین شرکتنامه باید برابر قانون تعیین و تنظیم شده باشد
 • تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت شود
 • همه ی سهم الشرکه غیر نقدی شرکت باید با رضایت تمام شرکا ارزیابی شده باشد و ارائه شود
 • تمام منافع حاصل به نسبت سهم الشرکه هر یک از شرکا تقسیم می شود , مگر اینکه در شرکتنامه جور دیگری ثبت و تعیین شده باشد
 • تمام مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در برابر هر یک از شرکا همانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد
 • شرکاء باید از بین خودشان و یا از خارج از شرکت حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت تعیین نمایند
 • هیچکدام از شرکا نمی توانند سهم خود از شرکت را بدون رضایت سایر شرکاء به فرد دیگری منتقل نماید. تمام موارد و نکات شرکت های تضامنی با توجه به موارد 118 الی 123 قانون تجارت در مورد شرکت های نسبی نیز صدق می کند

 

 

 

 

 

 


دسته بندی: