اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در کرج

کارت بازرگانی مجوزی است که بر اساس قوانین گمرکی ارائه می شود. دارنده کارت بازرگانی می تواند اقدام به تجارت و واردات و صادرات نماید. این شخص می تواند حقوقی یا حقیقی باشد.

دارنده  کارت بازرگانی می تواند مراحل تجارت های برون مرزی را انجام دهد. انجام کارهایی مانند ثبت سفارش، ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالا از فعالیت هایی است که دارنده کارت بازرگانی می تواند انجام دهد.

اگر فردی قصد تجارت دارد باید کارت بازرگانی را داشته باشد. بدون داشتن این کارت انجام واردات و صادرات ممکن نیست.

 

صدور کارت بازرگانی در کرج

در ابتدا بازرگان باید موسسه خود را در دفتر تجاری ثبت کرده باشد و دفاتر پلمپ شده تجاری را داشته باشد. همچنین عضویت اتاق بازرگانی محل خود را قبول کرده باشد.

کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت ثبت می شود.

در ابتدا بازرگان باید بر اساس فرم های چاپ شده اطلاعات مربوط به کار و تجارت خود را به اتقا بازرگانی تحویل دهد. سپس از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شود.

صدور کارت بازرگانی در کرج و دیگر شهرها برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به شرط معامله متقابله می باشد. یعنی در صورتی بازرگانان خارجی می توانند کارت بازرگانی دریافت کنند که کشور آنها به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت و تجارت بدهد.

 

کاربرد های کارت بازرگانی

دریافت کارت بازرگانی اجازه انجام فعالیت هایی در زمینه تجارت و واردات و صادرات به بازرگان می دهد. این فعالیت ها عبارت اند از:

واردات از مناطق آزاد

صادرات کالاهای مجاز بازرگانی

صدو ویزای تجاری

صدور گواهی مبدا

عضویت در اتاق بازرگانی

ارتباط با تاجرهای خارجی

مبادله اطلاعات تجاری در جهان

شرکت در نمایشگاه های داخلی

شرکت در نمایشگاه های بین المللی

مبادرت به صادرات و واردات کالا

مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

ثبت سفارش

ترخیص کالا

 

شرایط دریافت کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی و حقوقی قابل صدور می باشد.

 

الف) صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 • داشتن حداقل سن 21 تمام
 • داشتن سه سال سابقه فعالیت تولیدی یا تجاری با تائید دو نفر از کسانی که کارت بازرگانی دارند، یا ارائه مدرک دانشگاهی و یا داشتن مجوز تولید از وزارتخانه های تولیدی
 • داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت
 • داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه و یا برگ معافیت برای آقایان
 • دارا بودن حساب جاری در یکی از شعبه های بانک های داخلی
 • نداشتن رابطه استخدامی با سازمان ها یا دستگاه های دولتی
 • نداشتن سابقه و محکومیت کیفری
 • عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

 

 • داشتن تمامی موارد بالا به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
 • دارا بودن پروانه کار و اقامت
 • عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانی های مقیم آن کشور

 

ب) اشخاص حقوقی

 

 • مدیران شرکت های دولتی، تعاونی و شرکت های موضوع قانون حفاظات از صنایع مشمول بند نداشتن رابطه استخدامی با سازمان و دستگاه های دولتی نمی باشند
 • نداشتن سابقه کیفری مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت و دارا بودن پروانه کار و اقامت معتبر
 • مدیران شرکت های دولتی و متعلق به نهاد انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریتشان توسط سازمان های دولتی امضا و صادر شده باشد لاز نیست گواهی نداشتن محکومیت کیفری ارائه دهند

شرکت ها باید شرایط زیر را دارا باشند:

عدم ورشکستگی به تقصیر، دارا بودن محل مناسب کسب با رشته فعالیت (استیجاری یا ملکی) ،دارا بودن دفاتر قانونی، ارائه اظهارنامه ثبتی

 

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی:

الف) صدور کارت بازرگانی در کرج و دیگر شهرها برای اشخاص حقیقی

 • اجرای اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده قانون مالیات مستقیم مبنی بر اینکه صدور کارت بازرگانی بلامانع می باشد
 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپی ( دریافت فرم از وب سایت به همراه مهر و امضا متقاضی و گواهی امضا دفتر اسناد رسمی)
 • سه قطعه عکس 4*6 تمام رخ و جدید
 • اصل گواهی عدم سو پیشینه که کمتر از شش ماه از صدورش گذشته باشد
 • برگ اصل اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص یا سهامی عام که توسط اداره ثبت شرکت ها مهر شده باشد
 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و روی کارت ملی)
 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی که حداقل آن دیپلم می باشد
 • اصل کارت معافیت یا پایان خدمت برای آقایان و کپی کامل از پشت و روی آنها
 • حداقل سن 23 سال
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تائید حساب جاری و خوش حسابی متقاضی روی فرم الف با مهر و امضای رئیس شعبه
 • ارائه دسته چک حساب جاری
 • ارائه ی اصل و کپی ماکیت شش دانگ به نام متقاضی, اصل و کپی اجاره نامه محضری, اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر(یکی از این مدارک باید ارائه شود)
 • ارائه اصل و کپی یک تولیدی معتبر از وزارتخانه ی تولیدی برای واحدهای تولیدی لازم و ضروری است
 • ارائه اصل و کپی کد جدید اقتصادی و یا تائیدیه پیش ثبت نام کد اقتصادی

 

تبصره: کسانی که پروانه بهره برداری صنعتی, کشاورزی,خدماتی, معدنی, خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری , اطلاعات و ارتباطات ICT با انقضای دو ساله از تاریخ صدور از ارائه مدرک تحصصیلی معاف اند.

* متولدین سال های 1337 و قبل از آن که مدرک فوق دیپلم و کمتر از آن دارند با ارائه مدرک تحصیلی نیازی به کارت پایان خدمت ندارند

* متولدین سال های 1334 و قبل آن با ارائه دادن مدرک لیسانس نیازی به ارائه کارت پایان خدمت ندارند

* متولدین سال های 1328 و قبل آن با ارائه دادن مدرک دکترا احتیاجی به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

 

 

مدارک صدور کارت بازرگانی در کرج و دیگر شهرها برای اشخاص حقوقی

 

 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی اساس نامه شرکت
 • اصل مفاصاحساب مالیاتی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه صدور کارت بازرگانی مانعی ندارد

 


دسته بندی: